Plán vnějších investic EU

Kučera & Associates advokátní kancelář

Plán vnějších investic EU


Evropská komise předložila dne 14. září 2016 návrh plánu vnějších investic (EEIB), který má stimulovat investice v partnerských zemích Evropské unie (v zemích Afriky a evropského sousedství), prosazovat nový model účasti soukromého sektoru a přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Podle Komise hospodářský růst v rozvojových zemích dosahuje v současné době nejnižší úrovně od roku 2003. Nestabilita a konflikty v Africe a v zemích evropského sousedství se v důsledku celosvětové hospodářské krize ještě prohloubily a způsobily omezení financování u projektů, jež investice zásadně potřebují.

Základ plánu vnějších investic tvoří nový Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD), který by měl zajistit další veřejné a soukromé investice. Celkově by se mělo mobilizovat až 44 miliard EUR, přičemž příspěvek z rozpočtu EU a z Evropského rozvojového fondu činí 3,35 miliardy EUR.

1. Struktura plánu vnějších investic

Plán vnějších investic je postaven na následujících třech pilířích:

(i) vytvoření nového Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) za účelem mobilizace investic, který umožní, aby zprostředkovatelské finanční instituce na základě záruky z EFSD poskytovaly podporu prostřednictvím půjček, záruk, kapitálové účasti nebo podobných produktů koncovým příjemcům

(ii) technická pomoc pro širší politické prostředí s cílem pomoci místním orgánům a společnostem vypracovat více udržitelných projektů a přilákat investory, aby došlo k většímu zapojení soukromého sektoru

(iii) zlepšení investičních podmínek, politického a podnikatelského prostředí v dotčených zemích prostřednictvím tematických, vnitrostátních a regionálních programů EU

2. Podpora z Evropského plánu vnějších investic

O podporu z EEIP mohou žádat subjekty z veřejného i soukromého sektoru a mohou předkládat v rámci investičních oken investiční návrhy a podepisovat záruční dohody s Komisí, budou-li dané návrhy podrobeny nezávislému finančnímu posouzení.

Investiční návrhy budou nicméně dle Komise muset splňovat následující kritéria

– přispívat k hospodářskému a sociálnímu rozvoji, se zaměřením na udržitelnost a tvorbu pracovních míst, zejména u mládeže a žen, a zabývat se řešením základních příčin nelegální migrace,
– cílit na sociálně-ekonomická odvětví (energetickou, vodní a dopravní infrastrukturu, informační technologie, životní prostředí, sociální infrastrukturu, lidský kapitál),
– být doplňkem tržních a jiných nástrojů, zejména nástrojů financovaných z rozpočtu EU a členských států, včetně stávajících nástrojů Evropské investiční banky (EIB),
– podporovat cíle politik EU a příslušné politiky a politické dialogy s partnerskými zeměmi a být rovněž sladěny s politikami partnerských zemí.

Pro podporu jsou z počátku jako cílové země způsobilé africké země a země sousedství EU. Cílem je řešit omezení pro investice a přispět k udržitelnému rozvoji a tvorbě pracovních míst.

3. Závěr

EEIP umožní EU navazovat efektivnější partnerství a současně plnit mezinárodní závazky v oblasti financování rozvoje. Základem zůstanou granty s využitím záruk a inovativních finančních nástrojů na podporu investic, obchodu, mobilizace domácích zdrojů a řádné správy.

EEIP zlepší způsob, jakým jsou využívány veřejné finanční prostředky, i způsob, jakým orgány veřejné moci a soukromí investoři spolupracují na investičních projektech.

EEIP přispěje ke zlepšení udržitelných investic v Africe a rozvojových zemích, a to s využitím finančních prostředků z EU, jejích členských států, od dalších dárců, finančních institucí a soukromého sektoru.

Soukromému sektoru EEIP nabídne záruku pro investování za politicky rizikovějších podmínek a řeší klíčové faktory umožňující, aby se soukromé investice zapojily do projektů, kterých by se jinak investoři neúčastnili.

Pro více informací se prosím  obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz; tel: +420604242241 nebo na spolupracujícího advokáta Mgr. Karla Machačku, e-mail: kmachacka@kuceralegal.cz; tel: +420734854856, popřípadě na sekretariát, e-mail: info@kuceralegal.cz; tel: +420737235119.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 + 8 =