All Posts By

Kučera & Associates advokátní kancelář

All Posts By supervisor


Zásadní změna v judikatuře o výkonu funkce statutárního orgánu na základě pracovní smlouvy

1. Úvod Judikatura Nejvyššího soudu dlouhodobě zastávala ustálený názor, že smlouva uzavřená mezi členem statutárního orgánu obchodní společnosti a touto obchodní společností v režimu zákoníku práce, na jejímž základě má člen statutárního orgánu vykonávat činnosti, jež spadají do působnosti statutárního…

Přečtěte si více

Evropská komise požaduje po Airbnb změny podmínek

1. Úvod Evropská komise dospěla k závěru, že Airbnb porušuje směrnice o nekalých obchodních podmínkách, směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách a nařízení o uznávání a výkonu rozhodnutí. Komise, společně s úřady pro ochranu spotřebitele, proto vyzvaly Airbnb k provedení změn. Airbnb má návrh…

Přečtěte si více

NOZ – právo stavby

1. Superficies solo cedit Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) s účinností od 1. 1. 2014 zavedl tzv. zásadu superficies solo cedit („povrch ustupuje půdě“), podle níž vše, co je pevně spjaté s pozemkem, tedy i stavba, se stává…

Přečtěte si více