Kategorie archivu

Kučera & Associates advokátní kancelář

Kategorie archivu Zpravodaj


NOZ – právo stavby

1. Superficies solo cedit Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) s účinností od 1. 1. 2014 zavedl tzv. zásadu superficies solo cedit („povrch ustupuje půdě“), podle níž vše, co je pevně spjaté s pozemkem, tedy i stavba, se stává…

Přečtěte si více

Právo robotiky na obzoru

1. Úvod Nacházíme se v období nazývaném jako čtvrtá průmyslová revoluce, které se vyznačuje rychlým nástupem automatizované techniky ovládané zcela umělou inteligencí. Tito tzv. roboti již nyní nahrazují lidskou pracovní sílu v mnoha oborech. Je tedy zcela nevyhnutelné, aby právo reagovalo na…

Přečtěte si více

Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby

1. Úvod Oprávnění pronajímatele vypovědět nájem bez výpovědní doby upravuje § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Podle tohoto ustanovení je pronajímatel oprávněn nájem takto vypovědět v případě, že nájemce porušuje některou ze svých povinností zvlášť závažným…

Přečtěte si více

Novela zákoníku práce

1. Úvod Poslanecká sněmovna v současné době projednává novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která byla vyvolána potřebou souladu naší právní úpravy s judikaturou a právními předpisy EU. Zákoník práce byl od svého vzniku již 39 krát novelizován, poslední velkou novelou…

Přečtěte si více

Nová úprava odpovědnosti za vady

Nová úprava odpovědnosti za vady a záruk dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) doznala mnohé změny. V duchu odstranění dvojkolejnosti právní úpravy dochází i v této oblasti k sjednocení úpravy práva obchodního a občanského a nová úprava je tak…

Přečtěte si více