Kategorie archivu

Kučera & Associates advokátní kancelář

Kategorie archivu Zpravodaj


Zánik více závazků u téhož věřitele v současné úpravě občanského zákoníku

Obchodní zákoník obsahuje výslovnou úpravu toho, v jakém pořadí zanikají závazky v případě, má-li být věřiteli splněno týmž dlužníkem několik závazků a poskytnuté plnění nestačí na splnění všech. Uvedené pravidlo stanovící důsledky splnění více závazků u téhož věřitele je obsaženo…

Přečtěte si více

Zkrácení daně

Jestliže pachatel zkrátí více druhů daní nebo jiných povinných plateb, popřípadě zkrátí daň za více zdaňovacích období, a se zřetelem k objektivním a subjektivním souvislostem půjde za splnění podmínek vymezených v § 89 odst. 3 tr. zák. o pokračování v…

Přečtěte si více