Kategorie archivu

Kučera & Associates advokátní kancelář

Kategorie archivu Zpravodaj


Ochrana soukromí v elektronických komunikacích

1. Úvod Evropská komise dne 10. 1. 2017 předložila Evropskému parlamentu a Radě návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (dále jen „Nařízení“), jehož hlavním cílem je zlepšit ochranu soukromí v prostředí elektronických komunikací a otevřít nové příležitosti pro podnikání,…

Přečtěte si více

Výkon funkce a pracovní smlouva

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 13. září 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15 řešil otázku, zda je možné vykonávat funkci člena statutárního orgánu v pracovněprávním poměru. Tuto otázku nová právní úprava, tedy zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník…

Přečtěte si více

Plán vnějších investic EU

Evropská komise předložila dne 14. září 2016 návrh plánu vnějších investic (EEIB), který má stimulovat investice v partnerských zemích Evropské unie (v zemích Afriky a evropského sousedství), prosazovat nový model účasti soukromého sektoru a přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje.…

Přečtěte si více

Novela stavebního zákona

Dne 3. 10. 2016 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh novely, kterou se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Cílem novely je především zrychlení procesu územního plánování a možnost spojení územního a stavebního řízení…

Přečtěte si více

Platforma pro řešení sporů online

Evropská komise v únoru zprovoznila novou platformu, díky níž mohou obchodníci a spotřebitelé on-line řešit své spory týkající se nákupů na internetu, a to jak nákupů tuzemských, tak přeshraničních. Jedná se o jednotné kontaktní místo, které jak spotřebitelům, tak obchodníkům…

Přečtěte si více

Zápisy korporací do obchodního rejstříku

Soudy nižších stupňů postupovaly nejednotně při řešení některých otázek zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku. Tento stav vyvolával nejistotu zapisovaných osob a zároveň nepřípustnou nerovnost, kdy různé soudy řešily stejnou otázku rozdílně. Nejvyšší soud, jehož úkolem je mimo jiné sjednocovat…

Přečtěte si více

Novela insolvenčního zákona

Poslanecká sněmovna v současné době ve druhém čtení projednává novelu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „IZ“). Smyslem novely je omezit podvodné společnosti, které se zabývají oddlužením a profitují z nezáviděníhodné situace dlužníka, vyloučit šikanózní insolvenční návrhy a…

Přečtěte si více