Kategorie archivu

Kučera & Associates advokátní kancelář

Kategorie archivu Zpravodaj


Platforma pro řešení sporů online

Evropská komise v únoru zprovoznila novou platformu, díky níž mohou obchodníci a spotřebitelé on-line řešit své spory týkající se nákupů na internetu, a to jak nákupů tuzemských, tak přeshraničních. Jedná se o jednotné kontaktní místo, které jak spotřebitelům, tak obchodníkům…

Přečtěte si více

Zápisy korporací do obchodního rejstříku

Soudy nižších stupňů postupovaly nejednotně při řešení některých otázek zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku. Tento stav vyvolával nejistotu zapisovaných osob a zároveň nepřípustnou nerovnost, kdy různé soudy řešily stejnou otázku rozdílně. Nejvyšší soud, jehož úkolem je mimo jiné sjednocovat…

Přečtěte si více

Novela insolvenčního zákona

Poslanecká sněmovna v současné době ve druhém čtení projednává novelu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „IZ“). Smyslem novely je omezit podvodné společnosti, které se zabývají oddlužením a profitují z nezáviděníhodné situace dlužníka, vyloučit šikanózní insolvenční návrhy a…

Přečtěte si více

Zákon o registru smluv

Dne 14. 12. 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn dlouho očekávaný zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, dále též „ZRS“). Zákon upravuje podmínky zveřejňování smluv…

Přečtěte si více

Nové směrnice o digitálních smlouvách sjednocují pravidla internetového obchodu

Komise v prosinci schválila návrh směrnice týkající se poskytování digitálního obsahu (streaming hudby, filmů, cloudová úložiště a podobně) a směrnice týkající se prodeje zboží po internetu (provozování e-shopů). Směrnice by měly zjednodušit a podpořit přístup k digitálnímu obsahu a internetovému…

Přečtěte si více