Kategorie archivu

Kučera & Associates advokátní kancelář

Kategorie archivu Zpravodaj


Zákon o registru smluv

Dne 14. 12. 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn dlouho očekávaný zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, dále též „ZRS“). Zákon upravuje podmínky zveřejňování smluv…

Přečtěte si více

Nové směrnice o digitálních smlouvách sjednocují pravidla internetového obchodu

Komise v prosinci schválila návrh směrnice týkající se poskytování digitálního obsahu (streaming hudby, filmů, cloudová úložiště a podobně) a směrnice týkající se prodeje zboží po internetu (provozování e-shopů). Směrnice by měly zjednodušit a podpořit přístup k digitálnímu obsahu a internetovému…

Přečtěte si více

Držba a její ochrana

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 (dále jen „NOZ“) přinesl mnoho změn, přičemž jedna z nich se týká i změny institutu držby. Držba je v NOZ upravena v ustanoveních § 987 až 1010 a řadí…

Přečtěte si více