Kategorie archivu

Kučera & Associates advokátní kancelář

Kategorie archivu Zpravodaj


Vydržení sousedního pozemku

Problém vydržení se nedávno stal velmi aktuálním, a to v důsledku tzv. digitalizace katastrálních map. Převod katastrálních map do digitální podoby patřil v uplynulých letech mezi nejdůležitější úkoly tohoto resortu a byl dokončen k 31. 12. 2017. V rámci digitalizace však často…

Přečtěte si více

Nové operační programy veřejné podpory

Operační programy jsou programy jednotlivých ministerstev či regionů, jejichž prostřednictvím je z jednotlivých fondů EU žadatelům o podporu poskytována finanční podpora na projekt spadající pod příslušný operační program. Každý operační program se dále dělí na dílčí podoblasti, v jejichž rámci se následně…

Přečtěte si více

Jednodušší výkon rozhodnutí v zahraničí

V roce 2010 byl proveden průzkum, z jehož výsledků se zjistilo, že až 40 % společností by bylo ochotno více expandovat na zahraniční trhy, pokud by bylo řešení přeshraničních sporů jednodušší a méně administrativně náročné. V návaznosti na tento průzkum přistoupila EU k novelizaci…

Přečtěte si více

Novela zákona o veřejných zakázkách

Dne 6. 3. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 40/2015 Sb., který novelizuje zákon č. 137/2006, o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Mezi hlavní změny, které tato novela ZVZ přináší, patří především odstranění povinnosti zrušit zadávací řízení, byla-li podána nebo zbude-li jen jedna…

Přečtěte si více