Právo mezinárodního obchodu

Kučera & Associates advokátní kancelář

Právo mezinárodního obchodu


Ke specializaci kanceláře patří i právo mezinárodního obchodu, především mezinárodní přepravy, skladování a koupě či prodeje zboží v globalizovaném výrobním procesu. Vzhledem ke zkušenostem vedoucích právníků pak kancelář spolupracuje s právními firmami v evropských státech, Číně a USA.