Právo nemovitostí a stavební právo

Kučera & Associates advokátní kancelář

Právo nemovitostí a stavební právo


Při investiční činnosti klientů advokátní kanceláře poskytují právníci kanceláře poradenství např. při vykupování půdy, sanacích ekologických škod, řeší majetkové vztahy k nemovitostem a navazují poradenstvím v oblasti inženýrské a stavební činnosti.