Veřejné zakázky

Kučera & Associates advokátní kancelář

Veřejné zakázky


Pro své klienty zajišťuje na straně veřejných zadavatelů i uchazečů veškeré úkony a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Jsou to zejména organizace zadávacích řízení a soutěží o návrh, konzultace a tvorba zadávací dokumentace, příprava nabídek uchazečů, příprava smluv pro uchazeče, zastupování při vyřizování námitek uchazečů, formulace námitek, zastupování před ÚOHS.

Všichni právníci naší advokátní kanceláři mají bohaté zkušenosti v oblasti práva veřejných zakázek. Mezi nejvýznamnější veřejné zakázky, jejichž zadávání naše kancelář právně zajišťovala a u kterých klient poskytl souhlas k publikaci, patří zejména veškeré zakázky zadávané v souvislosti s účastí České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.