Allan Keown, CNSBG European General Manager Foxconn CZ s.r.o.

Kučera & Associates advokátní kancelář

Allan Keown, CNSBG European General Manager Foxconn CZ s.r.o.


K&A přináší velmi přesně cílené služby se zkušeností v našem průmyslovém odvětví