O kanceláři

Kučera & Associates advokátní kancelář

O kanceláři


K&A je advokátní kancelář se sídlem v Praze, v jejímž kolektivu pracují převážně mladí lidé s profesními zkušenostmi v oboru, jejichž délka dosahuje až patnácti let. Přestože kancelář vznikla na počátku roku 2007, většina jejích právníků získala dostatek zkušeností jak v advokátních kancelářích, ať už mezinárodních či lokálních, tak i v podnicích, kde získali potřebné zkušenosti s právem, které se pojí k provozování obchodu a výroby v Česku i v mezinárodním prostředí.