Novinky

Dostupné družstevní bydlení v kostce

Průlom v oblasti podpory družstevního bydlení V prosinci 2020 nastal zásadní průlom v podpoře družstevního bydlení, když zastupitelstvo Hlavního města Prahy („HMP“) schválilo...

Dostupné družstevní bydlení na Praze 13

Zastupitelstvo Městské části Praha 13 schválilo účast Městské části v námi vypracovaném projektu Dostupného družstevního bydlení. Městská část se tak stává...

Pozor na promlčení zápůjčky před její splatností

Nejvyšší soud řešil otázku promlčení práva na vrácení peněžité zápůjčky, u které nebyl sjednán termín splatnosti. Splatnost byla vázána na...

Možnost zrušení práva členů družstva na převod bytů do jejich vlastnictví

Nejvyšší soud posuzoval otázku, zda rozhodnutí členské schůze družstva, kterým družstvo mění či zcela vypouští možnost bezúplatného převodu bytu do...

Nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností

V právní úpravě nakládání s elektroodpady došlo od Nového roku k významné rekodifikaci. Do 31. 12. 2020 se nakládání s odpady řídilo zákonem č....

Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky

Zaměstnanec se zaměstnavatelem si mohou v konkurenční doložce sjednat důvody pro odstoupení od konkurenční doložky. Nejvyšší soud však ve své rozhodovací...

Absence jako důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru

Nejvyšší soud se neomluvenou absencí jakožto důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru zabýval již dříve v rozsudku ze dne 21....

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je informační systém spravovaný Ministerstvem spravedlnosti a vedený rejstříkovými soudy, v němž jsou evidováni skuteční majitelé právnických osob...

Projekt Dostupného družstevního bydlení míří i do Jeseníku

Dva měsíce po schválení projektu Dostupného družstevního bydlení zastupitelstvem hlavního města Prahy, o kterém jsme informovali v předešlém článku, se rovněž...

Přihlašte se k odběru newslettru

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Přihlášením do newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333