Dopravní nehody a náhrada újmy na zdraví

Dopravní nehoda může potkat každého. U dopravních nehod pak často dochází ke zraněním, a to i velmi vážným, někdy i s trvalými následky. Už samotná nehoda je velice nepříjemná a stresující záležitost, o to horší je pak dohadování s viníkem či pojišťovnami o proplacení škod na zdraví. Při závažnějších zraněních se přitom nejedná o malé peníze, ale o částky v řádech milionů korun. V případě úmrtí při dopravní nehodě pak mají nárok na nemalé finanční odškodnění také pozůstalí oběti.

Pojišťovny však k proplácení nároků zpravidla přistupují neochotně a často navíc postupují neoprávněně.

Neztěžujte si již tak dost komplikovanou situaci a obraťte se na zkušené advokáty. Víme, jak jednat s pojišťovnami a vymoci Vám nejvyšší možné plnění, Vy se tak můžete soustředit na důležitější věci.

 

S čím vám pomůžeme:

 • bezplatné posouzení věci
 • zajištění kompetentního znalce pro vyčíslení vaší újmy
 • bezplatné uplatnění nároku na náhradu újmy vůči pojišťovně v plném rozsahu
 • zastupování v případném soudním řízení
 • vymáhání nároku v exekučním řízení

 

Proč si zvolit nás:

 • rychle a bez jakýchkoliv nákladů pro Vás získáme základní výši Vašeho nároku
 • následně máte možnost se rozhodnout, zda podstoupíte spor s pojišťovnou v případě, že pojišťovna neproplatí plnou výši Vašeho nároku, či zda se spokojíte pouze s vymoženou základní částkou
 • pro financování sporu nebudete muset vynakládat žádné další vlastní prostředky, neboť je možno použít námi dříve vymožené plnění, či se domluvit na podílové odměně
 • máme zkušenosti s vyřizováním nároků z dopravních nehod a pomůžeme Vám v těžké životní situaci získat dostatečnou finanční kompenzaci za Vaše zranění, včetně odškodnění trvalých následků (reference viz https://www.kuceralegal.cz/reference/)

 

Nechoďte k vinklářům:

 • na trhu působí spousta subjektů se zaplacenou reklamou na internetu a profesionálně vypadajícími webovými stránkami, které poskytují zdánlivě lákavé nabídky a zaručená řešení bez nákladů
 • většina z nich však nejsou advokáti a službu tak pouze zprostředkovávají nebo ji poskytují v rozporu se zákonem (právní služby může dle zákona poskytovat pouze advokát, či v určitém rozsahu jiný právně vzdělaný odborník, jako např. notář nebo patentový zástupce)
 • pokud je služba pouze zprostředkována, pak se jistě podílová odměna navýší o náklady na zprostředkování takové služby. V horším případě Vám služby poskytne někdo, kdo k tomu nemá oprávnění a činí tak v rozporu se zákonem. To je pro Vás velmi velkým rizikem, neboť osoba neoprávněná k poskytování právních služeb není ze zákona pojištěna. Pokud Vás tedy poškodí tím, že nárok nesprávně uplatní, je zde riziko, že se nedomůžete náhrady škody
 • naproti tomu je advokát ze zákona pojištěn a Vy tak máte garanci, že Vás poskytnutím právních služeb nemůže poškodit
 • my nejsme zprostředkovatelé, jsme advokáti zabývající se mimo jiné i spory z dopravních nehod a máme uzavřeno příslušné pojištění odpovědnosti. Vždy Vám přesně a pravdivě sdělíme vše důležité o Vašem nároku a doporučíme správný postup ve věci
 • Nenechejte se proto zlákat zdánlivě výhodnými nabídkami pochybných subjektů, které Vás v důsledku mohou i poškodit a přenechejte záležitost odborníkům

 

Nárok na náhradu újmy na zdraví je třeba uplatnit správně, takže je výhodnější, aby s tím od počátku pomohl zkušený právník, navíc bezplatně, jelikož pojišťovna je povinna proplatit náklady na právní pomoc v souvislosti s uplatněním nároku. Pojišťovny však často snižují vyplácení náhrad škod právě s odkazem na uplatnění nároku. Pomůžeme vyřešit váš problém s pojišťovnou a ochráníme všechny vaše zájmy.

  Máte dotazy na naše služby?

  Ozvěte se nám ještě dnes

  +420 273 134 333