Dostupné družstevní bydlení

Zájem o družstevní bydlení, jakožto dostupnější alternativu k bydlení vlastnickému, pozvolna roste. Projekt dostupného družstevního bydlení spojuje obce se soukromým sektorem s cílem řešit krizi bydlení. Podrobnější popis projektu dostupného družstevního bydlení můžete nalézt v článku odkazovaném níže.

 

Komplexní řešení projektu je však právně složité a rozprostírá se přes celou řadu právních odvětví. Vzhledem ke skutečnosti, že právní dokumenty použité na počátku projektu jsou základním kamenem fungování celého projektu, který může trvat i desítky let, není radno jejich přípravu podcenit. Řádná příprava dokumentace projektu vyžaduje odbornou expertízu v řadě předpisů, a právě takovou my, díky spolupráci s obcemi a městskými částmi, disponujeme. Příslušné právní problémy umíme díky dlouhým letům praxe srozumitelně vysvětlit a efektivně vyřešit.

 

S čím vám pomůžeme:

•    proces výběru partnera

•    smlouva o spolupráci s partnerem

•    stanovy družstva

•    smlouva o právu stavby

•    smlouva o výstavbě

•    nájemní smlouva

Judikatura k tématu

Dostupné družstevní bydlení v kostce

Průlom v oblasti podpory družstevního bydlení V prosinci 2020 nastal zásadní průlom v podpoře družstevního bydlení, když zastupitelstvo Hlavního města Prahy („HMP“) schválilo...

Dostupné družstevní bydlení na Praze 13

Zastupitelstvo Městské části Praha 13 schválilo účast Městské části v námi vypracovaném projektu Dostupného družstevního bydlení. Městská část se tak stává...

Možnost zrušení práva členů družstva na převod bytů do jejich vlastnictví

Nejvyšší soud posuzoval otázku, zda rozhodnutí členské schůze družstva, kterým družstvo mění či zcela vypouští možnost bezúplatného převodu bytu do...

Projekt Dostupného družstevního bydlení míří i do Jeseníku

Dva měsíce po schválení projektu Dostupného družstevního bydlení zastupitelstvem hlavního města Prahy, o kterém jsme informovali v předešlém článku, se rovněž...

Zastupitelstvo HMP schválilo náš projekt Dostupného družstevního bydlení

Po deseti měsících práce s vypracováním a obhajoby ekonomicko-právní analýzy pro radní JUDr. Hanu Marvanovou, byly zásady projektu konečně schváleny zastupitelstvem...

Partner K&A Jiří Kučera se dne 3. 11. 2020 zúčastnil konference eForum BD 2020, kde představil právní a ekonomický model Dostupné družstevní bydlení – model Praha 2020

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333