Skip to content

V podnikání se člověk v mezinárodním obchodě bez znalostí práva Evropské unie neobejde. Nejde jen o dotace a DPH, to jsou jednoduché věci, ale chci-li založit joint-venture, vyvážet do EU vlastní výrobky, nebo provést v zahraničí akvizici, pokud chci dostat spravedlivé odškodnění za zákaz činnosti, etc. bez znalostí práva EU je to velmi obtížné a navíc, nakonec zaplatím vyšší náklady.

Hospodářská soutěž, zemědělství, ale i volný pohyb pracovní síly na jednotném trhu, to jsou některá témat, které pro klienty řešíme.

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a message.

Please check the captcha to verify you are not a robot.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333