Náhrada škody a újmy na zdraví

Způsobil vám někdo úraz, nebo dokonce smrt vašemu blízkému? Stal se vám úraz, lékař zanedbal péči, či se vám stalo něco jiného? Máte uzavřeno životní nebo úrazové pojištění, ale nemůžete se domoci svých nároků? Zaplatila vám pojišťovna málo, či snad dokonce vůbec? Pak jsme připraveni vám pomoci.

Víme, že pojišťovny se do proplácení nároků příliš nehrnou, často však neoprávněně. Velmi často je újma na zdraví podhodnocena, nebo posouzena jako méně závažná, než ve skutečnosti je.

My vám dokážeme pomoci získat to, na co máte nárok. Dokážeme zajistit správné a nezaujaté posouzení vašeho úrazu a jednat s pojišťovnami tak, abyste nepřišli zkrátka.

 

S čím vám pomůžeme:

•   zajištění kompetentního znalce pro vyčíslení vaší újmy

•   uplatnění nároku na náhradu újmy vůči pojišťovně

•   uzavření mimosoudního narovnání s pojišťovnou

•   zastupování v případném soudním řízení

•   vymáhání nároku v exekučním řízení

 

Zajistíme, aby vám vaše pojišťovna, nebo pojišťovna vašeho škůdce, uhradila vše, na co máte nárok a vaše újma byla dostatečně kompenzována.

 

Dopravní nehoda může potkat každého. U dopravních nehod pak často dochází ke zraněním, a to i velmi vážným, někdy i s trvalými následky. Už samotná nehoda je velice nepříjemná a stresující záležitost, o to horší je pak dohadování s viníkem či pojišťovnami o proplacení škod na zdraví. Při závažnějších zraněních se přitom nejedná o malé peníze, ale o částky v řádech milionů korun. V případě úmrtí při dopravní nehodě pak mají nárok na nemalé finanční odškodnění také pozůstalí oběti.

Pojišťovny však k proplácení nároků zpravidla přistupují neochotně a často navíc postupují neoprávněně.

Neztěžujte si již tak dost komplikovanou situaci a obraťte se na zkušené advokáty. Víme, jak jednat s pojišťovnami a vymoci Vám nejvyšší možné plnění, Vy se tak můžete soustředit na důležitější věci.

 

S čím vám pomůžeme:

 • bezplatné posouzení věci
 • zajištění kompetentního znalce pro vyčíslení vaší újmy
 • bezplatné uplatnění nároku na náhradu újmy vůči pojišťovně v plném rozsahu
 • zastupování v případném soudním řízení
 • vymáhání nároku v exekučním řízení

 

Proč si zvolit nás:

 • rychle a bez jakýchkoliv nákladů pro Vás získáme základní výši Vašeho nároku
 • následně máte možnost se rozhodnout, zda podstoupíte spor s pojišťovnou v případě, že pojišťovna neproplatí plnou výši Vašeho nároku, či zda se spokojíte pouze s vymoženou základní částkou
 • pro financování sporu nebudete muset vynakládat žádné další vlastní prostředky, neboť je možno použít námi dříve vymožené plnění, či se domluvit na podílové odměně
 • máme zkušenosti s vyřizováním nároků z dopravních nehod a pomůžeme Vám v těžké životní situaci získat dostatečnou finanční kompenzaci za Vaše zranění, včetně odškodnění trvalých následků (reference viz https://www.kuceralegal.cz/reference/)

 

Nechoďte k vinklářům:

 • na trhu působí spousta subjektů se zaplacenou reklamou na internetu a profesionálně vypadajícími webovými stránkami, které poskytují zdánlivě lákavé nabídky a zaručená řešení bez nákladů
 • většina z nich však nejsou advokáti a službu tak pouze zprostředkovávají nebo ji poskytují v rozporu se zákonem (právní služby může dle zákona poskytovat pouze advokát, či v určitém rozsahu jiný právně vzdělaný odborník, jako např. notář nebo patentový zástupce)
 • pokud je služba pouze zprostředkována, pak se jistě podílová odměna navýší o náklady na zprostředkování takové služby. V horším případě Vám služby poskytne někdo, kdo k tomu nemá oprávnění a činí tak v rozporu se zákonem. To je pro Vás velmi velkým rizikem, neboť osoba neoprávněná k poskytování právních služeb není ze zákona pojištěna. Pokud Vás tedy poškodí tím, že nárok nesprávně uplatní, je zde riziko, že se nedomůžete náhrady škody
 • naproti tomu je advokát ze zákona pojištěn a Vy tak máte garanci, že Vás poskytnutím právních služeb nemůže poškodit
 • my nejsme zprostředkovatelé, jsme advokáti zabývající se mimo jiné i spory z dopravních nehod a máme uzavřeno příslušné pojištění odpovědnosti. Vždy Vám přesně a pravdivě sdělíme vše důležité o Vašem nároku a doporučíme správný postup ve věci
 • Nenechejte se proto zlákat zdánlivě výhodnými nabídkami pochybných subjektů, které Vás v důsledku mohou i poškodit a přenechejte záležitost odborníkům

 

Nárok na náhradu újmy na zdraví je třeba uplatnit správně, takže je výhodnější, aby s tím od počátku pomohl zkušený právník, navíc bezplatně, jelikož pojišťovna je povinna proplatit náklady na právní pomoc v souvislosti s uplatněním nároku. Pojišťovny však často snižují vyplácení náhrad škod právě s odkazem na uplatnění nároku. Pomůžeme vyřešit váš problém s pojišťovnou a ochráníme všechny vaše zájmy.

  Máte dotazy na naše služby?

  Ozvěte se nám ještě dnes

  +420 273 134 333