Skip to content

V současné společnosti jsou velkým fenoménem sociální sítě, které s sebou ovšem přináší nová rizika. Jedním z těchto rizik je i možnost svévolného šíření účelových difamačních zpráv. Cílem difamačních zpráv pak je poškodit nehmotné statky, které lze charakterizovat jako dobré jméno a dobrá pověst.

 

Dobrá pověst a dobré jméno jsou velmi významné hodnoty. Dobrá pověst může být budována velmi dlouhou dobu, v případě podnikatelské činnosti i v soukromém, č profesním životě. Může být však zničena v rámci okamžiků prostřednictvím několika dobře cílených difamací na např. v tisku, nebo na sociálních sítích. Někdy i zcela záměrně, např. jako prostředek konkurenčního boje.

 

Je proto žádoucí, aby dobré jméno a dobrá pověst byly dostatečně chráněny. OZ poskytuje velmi silnou ochranu osobnosti člověka a pověsti právnické osoby. Nebojte se jich využít!

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a message.

Please check the captcha to verify you are not a robot.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333