Odpovědnost orgánů právnické osoby

Členové statutárního orgánu (jednatelé, členové představenstva) mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. V praxi se však často stává, že statutární orgán tuto povinnost poruší a způsobí tak škodu společnosti, a tím pádem i společníkům.

V případě, že jednáním statutárního orgánu vznikla společnosti škoda, neváhejte se na nás obrátit, ať již jste jiný člen statutárního orgánu, člen dozorčího orgánu nebo dokonce společník.

 

S čím vám pomůžeme:

•    posouzení, zda došlo k porušení péče řádného hospodáře

•    uplatnění nároku na náhradu škody

•    zastupování v případném soudním řízení

•    vymáhání nároku v exekučním řízení

 

Obraťte se na nás, pomůžeme vám domoct se svého práva.

Judikatura k tématu

Okradl Vás jednatel?

V praxi jsou časté případy, kdy v důsledku jednání jednatele dojde k poškození nejen společníků společnosti, ale i jejích věřitelů. Jedná se zejména...

Odpovědnost členů statutárních orgánů po 1. 1. 2014

S novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, tedy zejména s zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a...

Dobrá zpráva pro statutární orgány společností: péče řádného hospodáře neznamená odpovědnost za výsledek

K problematice povinnosti péče řádného hospodáře se v nedávné době opět vyjadřoval Nejvyšší soud ČR. Prozkoumat jeho závěry k této...

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333