Aktuality

Diskutujte s námi

V rámci našich aktualit máte možnost se vyjádřit ke každému tématu a vaše názory nás zajímají.

Vše
  • Vše
  • Newsletter
  • Zpravodaj

Úmysl splnit dluh

(Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 20 Cdo 2298/2006, ze dne 3.5.2007) Je-li dlužníku známo, že účet, na který plní...

Odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti

Odstoupením od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti zaniká právní titul, na jehož základě nabyl účastník smlouvy vlastnické právo, a...

Vztah mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti

Byť označení účastníků včetně jejich identifikačního čísla ve smlouvě nedává bez dalšího odpověď na otázku, zda při vzniku závazkového vztahu...

Odstoupení od kupní smlouvy a exekuce

Odstoupí-li od kupní smlouvy prodávající až poté, kdy již byl proti kupujícímu vydán exekuční příkaz na prodej nemovitosti, již kupující...

Plnění pracovních a služebních úkolů

Východiskem pro závěr, zda zaměstnanec plnil pracovní úkoly, je především to, zda z hlediska věcného, místního i časového jde objektivně...

Vady díla

Jestliže zhotovitel dodal vědomě vadné dílo, tj. o vadách musel vědět nebo věděl, je jeho odpovědnost posuzována přísněji a nemůže...

Odpovědnost jednatele za škodu

To, že důsledkem úkonu jednatele, který nebyl podložen potřebným rozhodnutím v rámci obchodního vedení, není jeho neplatnost, neznamená, že by...

Zánik více závazků u téhož věřitele v současné úpravě občanského zákoníku

Obchodní zákoník obsahuje výslovnou úpravu toho, v jakém pořadí zanikají závazky v případě, má-li být věřiteli splněno týmž dlužníkem několik...

Zkrácení daně

Jestliže pachatel zkrátí více druhů daní nebo jiných povinných plateb, popřípadě zkrátí daň za více zdaňovacích období, a se zřetelem...

Přihlašte se k odběru newslettru

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Přihlášením do newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333