Aktuality

Diskutujte s námi

V rámci našich aktualit máte možnost se vyjádřit ke každému tématu a vaše názory nás zajímají.

Vše
  • Vše
  • Newsletter
  • Zpravodaj
  • Mediální právo

Výhra jako nekalá obchodní praktika

Soudní dvůr EU v rozsudku z 18.10.2012 řešil problematiku „výher“ nabízených obchodníky spotřebitelům z hlediska směrnice o zakázaných praktikách. Soud...

Odpovědnost státu za nemajetkovou újmu a dobré mravy

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr....

K projevům vůle účastníků smlouvy o převodu nemovitosti

[Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3625/2008, ze dne 15. 6. 2010] Požadavek ustanovení § 46 odst. 2 věty...

Rozhodování většinového vlastníka věci

[Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.9.2009, č.j. 22 Cdo 2631/2009] V rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17....

Zánik závazku ze smlouvy o dílo pro nemožnost plnění

[Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.10.2009 č.j. 23 Cdo 4092/2007] Skutečnost, že žalovaná žalobci sdělila, že jeho přítomnost na...

K oprávnění zástupce podnikatele převzít dílo

Oprávnění ve věcech technických zahrnuje též oprávnění převzít dílo. Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr....

K aplikovatelnosti § 196a odst. 3 ObchZ na převod manželce akcionáře

(Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3203/2009, ze dne 19. 5. 2010) I. Omezení plynoucí z ustanovení § 196a...

K aplikaci § 107 odst. 3 ObčZ v případě absolutně neplatné kupní smlouvy

(Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 2250/2009-119, ze dne 14. 7. 2010) I. Kupní smlouva je typicky oboustranně zavazující...

K odpovědnosti za vady díla, k nevhodným pokynům objednatele

(Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 1299/2008, ze dne 26. 5. 2010) Zhotovitel zde odpovídá za předmětné vady stavby...

Přihlašte se k odběru newslettru

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Přihlášením do newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333