Kancelář poskytuje právní poradenství týkající se regulace médií a to v oblasti nejen tiskového práva a rozhlasového a televizního vysílání, ale i na nová média související s technickým pokrokem, globalizací a nárůstem informační kanálů přes internet. Kancelář poskytuje špičkové služby v oblasti digitálních médií, sociálních sítí, blogů apod. Dlouhodobě monitorujeme právní úpravu v tomto sektoru a věnujeme se jejímu vývoji. Kancelář je tak schopna poskytnout špičkové právní konzultace a poradenství v otázkách regulace tištěných, audiovizuálních a elektronických medií.

 

S čím vám pomůžeme:

 • Ochrana dobré pověsti a obrana před nároky proti vydavateli a šéfredaktorovi
 • Ochrana osobnosti
 • Vyjednávání a právní pozice vůči platformám
 • Aplikace GDPR
 • Aplikace pravidel o digitálních trzích, službách informační společnosti, apod.
 • Trestně právní aspekty práce vydavatele a novináře (např. ochrana zdroje, státní tajemství, pomluva, trestné činy právnických osob etc.)
 • Autorskoprávní aspekty práce vydavatele a novináře
 • Adaptace na novou evropskou legislativu (DSA, DMA)

 

S námi budete mít o starost méně, napište nám, rádi vám poradíme.

Judikatura k tématu

Rizika při vyjádření splátek úvěrů v cizí měně

Soudní dvůr EU řešil ve svém rozsudku ze dne 30. 4. 2014 ve věci C 26/13 možný zneužívající charakter ustanovení...

Platebního místo mimo dispozici věřitele – nebezpečí bezdůvodného obohacení

Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn 28 2457/2013 konečně judikoval ve známé kauze zlínského právníka, který zpronevěřil zhruba čtvrt miliardy...

Ústavní soud k obraně při zneužití institutu směnečné indosace

Právní praxe v České republice se již dlouhodobě potýká se závažným problémem, který vyplývá z ust. § 17 zák. směnečného a šekového,...

Nová a jednotná úprava smluvní pokuty dle NOZ

Smluvní pokuta je jedním z nejčastěji používaných zajišťovacích právních institutů využívaných ve smluvních vztazích, který je v současné době upraven...

  Máte dotazy na naše služby?

  Ozvěte se nám ještě dnes

  +420 273 134 333