Obchodní spory: soudní a arbitrážní řízení

V obchodě se nelze vyhnout sporu s dodavateli, zákazníkem, či konkurencí. Naše advokátní kancelář velmi často zastupuje korporátní klienty nejen před obecnými soudy, ale rovněž v rozhodčích, mediačních, správních a jiných řízeních. Naše úspěchy jsou založeny na podrobné a důkladné analýze případu, znalosti judikatury, důsledné přípravě na každé jednání a propracované a strukturované argumentaci.

Jelikož je zřejmé, že často je výhodné soudní spor ukončit smírem, či se mu touto cestou zcela vyhnout, dokážeme rovněž dojednat s protistranou smírné řešení dle Vašich požadavků, ke spokojenosti obou stran a působit tak jako mediátor obou stran. 

 

S čím vám pomůžeme:

•    zastupování v řízení před soudy

•    zastupování v řízení před rozhodci a rozhodčími soudy

•    zastupování ve správních řízeních vedených orgány státní správy i samosprávy

•    sjednávání soudních smírů a narovnání

•    vymáhání nároků v exekuci

 

Obraťte se na nás, zastoupíme vás ve sporech, abyste se mohli naplno věnovat svému podnikání.

Judikatura k tématu

Předsmluvní odpovědnost – je možné být odpovědný za zmar uzavření smlouvy?

Předsmluvní odpovědnost občanský zákoník účinný do 1. 1. 2014 neznal. Přesto se však jisté právní úvahy o možné předsmluvní odpovědnosti...

Zásadní změna v náhradě nákladů řízení ve sporech do 50.000,- Kč

Rozhodnutí soudu o náhradě nákladů soudního řízení je jednou z důležitých součástí soudního rozhodnutí. Díky institutu náhrady nákladů řízení získává úspěšná...

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333