Sporná agenda / litigace

Někdy se soudnímu sporu vyhnout nedá a v takové situaci je potřeba najít někoho, kdo dobře poradí, ochrání vaše zájmy a na koho se můžete stoprocentně spolehnout.

Naše advokátní kancelář velmi často zastupuje jak soukromé, tak korporátní klienty nejen před obecnými soudy, ale rovněž v rozhodčích, mediačních, správních a jiných řízeních. Naše úspěchy jsou založeny na podrobné a důkladné analýze případu, znalosti judikatury, důsledné přípravě na každé jednání a propracované a strukturované argumentaci. Váš úspěch ve sporu je naší nejvyšší prioritou.   

Soudní spor lze často ukončit smírem, případně se mu touto cestou zcela vyhnout. Dokážeme dojednat s protistranou smírné řešení dle vašich požadavků a ke spokojenosti všech a působit tak jako mediátor obou znesvářených stran.

 

S čím vám pomůžeme:

•    zastupování v řízení před soudy

•    zastupování v řízení před rozhodci a rozhodčími soudy

•    zastupování ve správních řízeních vedených orgány státní správy i samosprávy

•    sjednávání soudních smírů a narovnání

•    vymáhání nároků v exekuci

 

Obraťte se na nás, budeme bránit vaše práva.

Judikatura k tématu

Předsmluvní odpovědnost – je možné být odpovědný za zmar uzavření smlouvy?

Předsmluvní odpovědnost občanský zákoník účinný do 1. 1. 2014 neznal. Přesto se však jisté právní úvahy o možné předsmluvní odpovědnosti...

Zásadní změna v náhradě nákladů řízení ve sporech do 50.000,- Kč

Rozhodnutí soudu o náhradě nákladů soudního řízení je jednou z důležitých součástí soudního rozhodnutí. Díky institutu náhrady nákladů řízení získává úspěšná...

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333