Svěřenské fondy

Svěřenský fond je u nás relativně nový institut, který se v poslední době dostává do povědomí širší veřejnosti.

O co jde? Svěřenský fond je souborem majetku, který vyčlenil zakladatel za určitým účelem, nejčastěji ve prospěch beneficienta (obmyšleného), kterým může být např. člen rodiny, ale i zakladatel sám. Takto vyčleněný majetek pak nemá žádného vlastníka a je tzv. majetkem bez pána. Majetek tak slouží beneficientům a je zároveň chráněn před věřiteli.

Svěřenský fond nemá právní subjektivitu a při jednání vůči třetím osobám či úřadům jej zastupuje svěřenský správce, který rovněž vyčleněný majetek spravuje. Zatímco u nás je tento institut relativně nový, v zahraničí se využívá pod označením trust a má dlouholetou tradici. Velmi silnou tradici trustového práva mají např. Velká Británie, Švýcarsko, Rakousko a Itálie.

Zjistěte, zda i vy byste mohli mít ze svěřenského fondu užitek. Rádi vám poradíme ať už je vaším cílem ochrana majetku, převod majetku z generace na generaci či anonymizace majetku.

 

S čím vám pomůžeme:

•    založení svěřenského fondu

•    zřízení účtu pro svěřenský fond, včetně asistence se zřízením v zahraničí

•    zvýšení majetku svěřenského fondu

•    likvidace majetku po zániku svěřenského fondu

•    změna statutu svěřenského fondu

•    jmenování či odvolání správce

•    správa svěřenského fondu

 

Poradíme vám, jak využít institut svěřenského fondu k Vaší plné spokojenosti a získat všechny výhody s tím spojené, protože „co je doma, to se počítá”.

Judikatura k tématu

Svěřenské fondy

Nový občanský zákoník přináší do českého právního prostředí velkou spoustu změn. Jednou z těch významnějších je zavedení v českém právu...

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333