Zaměstnanecké právo

Být zaměstnavatelem znamená být schopen orientovat se v celé řadě právních předpisů - od zákoníku práce, přes zákon o zaměstnanosti až po předpisy o zákazu diskriminace. Mezi tyto předpisy se pak dostává také např. insolvenční právo a podobné, na první pohled nesouvisející předpisy.

Jedná se tedy o komplexní obor, který vyžaduje odbornou expertízu v řadě předpisů, a právě takovou my, díky práci pro korporátní klienty, disponujeme. Díky letům zkušeností umíme problémy srozumitelně vysvětlit a efektivně vyřešit.

 

S čím vám pomůžeme:

•    pracovní smlouvy

•    dohody o provedení práce

•    dohody o pracovní činnosti

•    výpovědi

•    konkurenční doložky

•    dohody o hmotné odpovědnosti

 

Obraťte se na nás, pomůžeme vám nastavit pro vaše zaměstnance právní systém bez rizik.

Judikatura k tématu

Novela zákoníku práce

1. Úvod Poslanecká sněmovna v současné době projednává novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která byla vyvolána potřebou souladu naší...

Jak platně sjednat konkurenční doložku?

Touto otázkou se zabýval Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 506/2013, ze dne 7. 1. 2015, kde...

Předstírání práce jako důvod k okamžitému propuštění zaměstnance: nový pohled Nejvyššího soudu ČR na okamžité zrušení pracovního poměru

Nejvyšší soud řešil ve svém rozsudku ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2596/2011 otázku, zda předstírání práce...

Nejvyšší soud k důsledkům „šikany zaměstnance“

Nejvyšší soud řešil v rozsudku z 9. října 2012 otázku nároku zaměstnance na náhradu škody způsobené ukončením pracovního poměru z...

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333