V zaměstnání zaměstnanec tráví většinu svého času a měl by proto věnovat zvýšenou pozornost pracovní smlouvě. Dobrá smlouva je základem vyváženého a spokojeného pracovního vztahu, a s tím spojeným výkonem zaměstnání.

Nedílnou součástí pracovního poměru je také jeho skončení. V praxi však často zaměstnavatelé dávají výpovědi neplatné či nedůvodné. Pokud se však zaměstnanec takové výpovědi řádně a včas nebrání, i taková výpověď ukončuje pracovní poměr.

Naše bohaté zkušenosti vám pomohou sjednat pracovní smlouvu tak, abyste byli v zaměstnání spokojení. V případě neplatné výpovědi vám pak rádi pomůže domoci se vašich práv.

 

S čím vám pomůžeme:

•    pracovní smlouvy

•    dohody o provedení práce

•    dohody o pracovní činnosti

•    výpovědi

•    konkurenční doložky

•    dohody o hmotné odpovědnosti

 

Rádi vám poradíme a vše připravíme tak, abyste nebyli zkráceni na svých právech a nedocházelo ke sporům mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Judikatura k tématu

Novela zákoníku práce

1. Úvod Poslanecká sněmovna v současné době projednává novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která byla vyvolána potřebou souladu naší...

Jak platně sjednat konkurenční doložku?

Touto otázkou se zabýval Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 506/2013, ze dne 7. 1. 2015, kde...

Předstírání práce jako důvod k okamžitému propuštění zaměstnance: nový pohled Nejvyššího soudu ČR na okamžité zrušení pracovního poměru

Nejvyšší soud řešil ve svém rozsudku ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2596/2011 otázku, zda předstírání práce...

Nejvyšší soud k důsledkům „šikany zaměstnance“

Nejvyšší soud řešil v rozsudku z 9. října 2012 otázku nároku zaměstnance na náhradu škody způsobené ukončením pracovního poměru z...

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333