Vzestup elektromobility a akumulace energie v EU – Co se děje u nás? Buďte připravení na listopad 2021!

Elektromobilita a vývoj zařízení pro akumulaci energie je v současné době velkým tématem nejen v rámci EU, ale také v rámci jednotlivých členských států.

Přestože neexistuje jednotná koncepce podpory tohoto odvětví, je zřejmé, že všechny členské státy se snaží podporovat jak vývoj a výrobu těchto produktů, tak jejich nákup u konečných zákazníků.

Některé státy podporují toto odvětví více, některé méně, ovšem obecně lze vysledovat vzrůstající tendenci pro podporu tohoto odvětví, a to v celé EU.

V rámci činnosti naší kanceláře se tématem elektromobility a akumulace energie zabýváme pravidelně a sledujeme jak právní, tak ekonomický vývoj v této oblasti.

V rámci tohoto článku bychom rádi poskytli základní přehled současného právního a ekonomického stavu k tomuto tématu.

 • Absence klíčové legislativy v ČR

Zimní balíček.             Národní legislativa reaguje na vývoj legislativy EU k tomuto tématu. Významným je v tomto ohledu tzv. „Zimní balíček“, zveřejněný v listopadu 2016 Evropskou komisí, který přinesl významné změny ve fungování trhu s elektřinou. Reaguje na to, že dochází k masivnímu rozvoji technologií, jako je decentralizovaná výroba zejména z obnovitelných zdrojů energie, akumulace či elektromobilita.

Zároveň zimní balíček přináší energetickou koncepci pro EU do roku 2030.

Energetický zákon.     Základním právním předpisem pro elektroenergetiku v ČR je zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), který však s pojmem akumulace ani s jiným pojmem týkajícím se ukládání elektřiny dosud nepracuje.

To měla změnit poslední novela energetického zákona (nedávno přijatá), která již takovou úpravu obsahovala. Tato úprava však z finálního znění na základě lobby klasických energetických společností vypadla.

Aktuálně tedy v ČR chybí potřebná právní úprava tohoto odvětví, byť se s ohledem na jeho faktický rozvoj neustále ukazuje potřeba přijetí této úpravy.

Národní akční plán čisté mobility.     Jediným rozhodným dokumentem pro tuto oblast tak zůstává Národní akční plán čisté mobility (NAP CM), což je koncepční dokument z listopadu 2015, který je pravidelně aktualizován a obsahuje předpoklad rozvoje dopravy do roku 2050. Zároveň se zabývá elektromobilitou, včetně rozvoje infrastruktury dobíjecích a plnicích stanic, jakož i jinými alternativními palivy.

Národní akční plán pro chytré sítě.    Obdobným dokumentem pro elektroenergetiku je pak Národní akční plán pro chytré sítě – koncepční dokument, který reaguje na očekávaný rozvoj výroby elektřiny z intermitentních zdrojů a nárůst počtu malých zdrojů připojených do distribuční sítě. V důsledku těchto změn se zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy neobejde bez zavedení inteligentních sítí.

 • Podpora investic do vývoje a výroby baterií do elektromobilů v EU

Aktuálně je zde velká motivace snížit závislost na Asii co do výroby baterií, neboť zhruba 80 procent současné kapacity na výrobu baterií se nachází v Asii. Z toho 69 procent jen v Číně. Spojené státy mají 15 procent a Evropská unie jen 4 procenta.

Tato situace je dlouhodobě neudržitelná, a proto se aktuálně připravují velké podpory investic výroby baterií a zařízení pro akumulaci energie.

Evropská unie má v plánu zahájit státní podporu výzkumu elektrických baterií. Společnostem, které chtějí stavět velké závody na jejich výrobu, pak nabídne spolufinancování v řádu miliard eur.Cílem přitom je ochránit ekonomiku EU v rámci trhu elektromobilů a snížit závislost na dodávkách z Asie.

Projekt podpory baterií, který EU zahájila před rokem, nyní nabízí pět typů financování. Jednotlivé země EU budou mít možnost financovat výzkum ze 100 procent, pokud bude zahrnovat přeshraniční projekty. Unijní fond Horizon 2020 vyčlenil na bateriové projekty 200 milionů eur (5,2 miliardy Kč) a 800 milionů eur na výstavbu předváděcích zařízení, kde firmy představí své možnosti a výrobní plány.

Regiony, které chtějí sektor podporovat, mohou požádat o prostředky z regionálních fondů ve výši 22 miliard eur. Evropský fond pro strategické investice (EFSI) je připraven podílet se na výstavbě závodů typu takzvané gigafactory, jakou má americká společnost Tesla.

Podpora výstavby v ČR přitom může pramenit z faktu, že se zde jako v jedné z mála zemí EU nacházejí ložiska kobaltu, lithia, grafitu a niklu (tato ložiska jsou také ve Francii, Finsku, Portugalsku a Španělsku).

 • Podpora investic do vývoje a výroby baterií do elektromobilů v ČR

Aktuálně je tedy největším tématem pro podporu projekt takzvané gigafactory, kdy všechny jednotlivé členské státy usilují o to, aby právě u nich byla gigafactory postavena.

Rovněž v ČR již k tomuto dochází a zvažuje se dokonce vybudování několika gigafactory.

Přímo ze stránek MPO pak lze jistit, že MPO a ČEZ uzavřely Memorandum ohledně přípravy projektu továrny na bateriové články do elektromobilů, tzv. gigafactory.

Dokument nastavuje základní podmínky vzniku továrny a je předpokladem pro dohodu s dalšími případnými zástupci investorů do tohoto podniku, kde by vedle ČEZ působili například také zástupci automobilového průmyslu či výrobců baterií. Investice do projektu při roční výrobní kapacitě 40 GWh dosáhne částky minimálně 52 mld. Kč, vzniknout by mělo 2 300 pracovních míst (https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/dalsi-krok-k-vystavbe-gigafactory–mpo-a-cez-uzavrely-memorandum–262584/).

Zájem o výstavbu gigafactory má Volkswagen i korejská LG. Vláda o výstavbě gigafactory jedná s oběma zahraničními firmami.

Zároveň zde existuje i možnost, že by gigafactory v ČR mohly být dokonce dvě a MPO samo tuto možnost jako reálnou připouští (viz https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ve-hre-je-i-druha-ceska-gigafactory-tovarnu-na-baterky-nechce-stavet-jen-volkswagen-1381921).

Podpora těchto projektů by měla mít formu investiční pobídky podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách.

Investiční pobídky mohou mít následující podobu:

 • sleva na daních z příjmů (finanční úřady – daňové přiznání),
 • převod pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu (obce, kraje),
 • hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst (úřady práce),
 • hmotná podpora na rekvalifikace nebo školení zaměstnanců (úřady práce),
 • hmotná podpora na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pro strategickou investiční akci (Ministerstvo průmyslu a obchodu),
 • osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách ve stanoveném rozsahu (finanční úřady – daňové přiznání).
 • Podpora investic do vývoje a výroby baterií do elektromobilů v ČR v budoucnu

Na základě naší komunikace s MPO víme, že nyní se podpora v tomto odvětví projevuje především ve formě investiční pobídky.

V plánu je však již brzy spuštění i dalších nástrojů na podporu vývoje a výroby v tomto odvětví.

Dle informací od MPO budou vypsány výzvy na podporu vývoje a výroby baterií do elektromobilů (EV) i zařízení pro akumulaci energie (ESS) ve dvou programech, a to:

 • OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK – gesce MPO)
 • Národní plán obnovy

Již v listopadu tohoto roku pak MPO očekává vypsání výzev na podporu vývoje a výroby ESS a baterií do EV v programu Národní plán obnovy.

V rámci OP TAK by se tak mělo stát v průběhu roku 2022.

Bude tedy jistě zajímavé sledovat, jaké možnosti tyto plánované výzvy nabídnou.

  Máte dotazy na naše služby?

  Ozvěte se nám ještě dnes

  +420 273 134 333