Mgr. Karel Machačka

Vzestup elektromobility a akumulace energie v EU – Co se děje u nás? Buďte připravení na listopad 2021!

Autor: Mgr. Karel Machačka | 21.9.2021

Elektromobilita a vývoj zařízení pro akumulaci energie je v současné době velkým tématem nejen v rámci EU, ale také v rámci jednotlivých členských států. Přestože neexistuje jednotná koncepce podpory tohoto odvětví, je zřejmé, že všechny členské státy se snaží podporovat jak vývoj a výrobu těchto produktů, tak jejich nákup u konečných zákazníků. Některé státy podporují toto odvětví více,…

Absence jako důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru

Autor: Mgr. Karel Machačka | 9.3.2021

Nejvyšší soud se neomluvenou absencí jakožto důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru zabýval již dříve v rozsudku ze dne 21. 5. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2542/2007, kde dospěl k závěru, že neomluvené zameškání práce v trvání 5 dnů zpravidla představuje – obecně vzato – samo o sobě porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a odůvodňuje…

Přivedete svou firmu ke krachu, zaplatíte ze svého osobního majetku

Autor: Mgr. Karel Machačka | 23.10.2020

Od 1. 1. 2021 vstoupí v účinnost novela zákona o obchodních korporacích, která byla vyhlášena ve sbírce zákonů dne 13. 2. 2020 pod č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon o obchodních korporacích – sněmovní tisk č. 207 (dále jen „Novela“). Tou nejvýznamnější změnou, kterou Novela přináší, je výrazné rozšíření odpovědnosti členů statutárního orgánu při…

Narovnání si nemůžete jen tak rozmyslet

Autor: Mgr. Karel Machačka | 9.10.2020

Nedávným rozhodnutím Nejvyšší soud ČR upřesnil a doplnil judikaturu k otázkám platnosti dohody o narovnání. Z přístupu Nejvyššího soudu ČR je zřejmé, že jeho výklad vždy směřuje k zachování platnosti dohody o narovnání, aby byla zajištěna právní jistota v tomto smluvním vztahu o zániku narovnávaných práv a povinností a jejich nahrazení právy a povinnostmi novými. Není proto možné, aby…

Sankce za odstoupení od smlouvy jsou již přípustné, jen bychom jim tak radši neměli říkat

Autor: Mgr. Karel Machačka | 9.10.2020

V nedávné době byly vydány dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, která zásadním způsobem mění přístup Nejvyššího soudu ČR v dosud poměrně formálnímu pojetí problematiky smluvních pokut sjednaných při odstoupení od smlouvy. Tento posun v judikatuře by se dal velmi stručně charakterizovat tak, že nedochází přímo k odklonu od dosavadního přístupu (tedy nemožnosti sjednání smluvní pokuty za využití práva), ale…

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333

TELEFON

+420 604 242 241

Pouze v pracovní době

EMAIL

info@kuceralegal.cz

Odpovíme do dalšího pracovního dne

SÍDLO K&A

Dlouhá 727/39

110 00 Praha 1 – Staré Město