Jiří Kučera

působí v advokacii od roku 1998, kdy nastoupil jako advokátní koncipient do AK Kocián, Šolc, Balaštík. Po přestávce v advokacii na pozici vedoucího právního oddělení společnosti Foxconn pro oblast EMEA se stal advokátem v roce 2005. Mgr. Jiří Kučera se specializuje především na obchodní právo, právo nemovitostí, korporátní právo, právo veřejných zakázek, ochranu osobnosti, mediální právo, spornou agendu a trestní právo. Mgr. Jiří Kučera poskytuje právní služby v českém a v anglickém jazyce, komunikuje také v ruštině.

Režim oddělených jmění a jeho výhody

Autor: Jiří Kučera | 29.3.2019

Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“) v roce 2014 byl do českého právního řádu představen dosud neznámý institut modifikace společného jmění manželů (dále jen „SJM“), a to režim oddělených jmění. Byť v českému právu se jedná o institut relativně nový, v zahraniční úpravě má dlouholetou tradici. Ostatně, je to jeden ze způsobů veřejnosti z filmů dobře…

Alkohol za volantem

Autor: Jiří Kučera | 25.3.2019

Právní aspekty dechových a krevních zkoušek 1. Dotčené právní předpisy V souvislosti s tímto tématem je třeba důsledně se seznámit především s následujícími ustanoveními dotčených právních předpisů. Povinnost podrobit se vyšetření při silniční kontrole vyplývá z ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších…

Co dělat, když koupím vadnou nemovitost

Autor: Jiří Kučera | 25.3.2019

Nová úprava odpovědnosti za vady při prodeji/koupi nemovité věci, která byla zavedena od 1. 1. 2014 zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“), výrazně posílila práva kupujícího a zvýšila odpovědnost prodávajícího, který je povinen co nejpodrobněji seznámit kupujícího se stavem nemovitosti, včetně technických aspektů a nic mu nezamlčet. V opačném případě se prodávající…

K&A wins legal services contract with ELEKTROWIN a.s.

Autor: Jiří Kučera | 1.3.2019

K&A vyhrála výběrové řízení na poskytovatele právních služeb společnosti ELEKTROWIN a.s.

Autor: Jiří Kučera | 1.3.2019

K&A works on CZ – Belgium M&A in ITC – AI SW development

Autor: Jiří Kučera | 10.10.2018

K&A připravuje přeshraniční M&A v oblasti ICT – AI SW R&D.

Autor: Jiří Kučera | 1.10.2018

Zásadní změna v judikatuře o výkonu funkce statutárního orgánu na základě pracovní smlouvy

Autor: Jiří Kučera | 27.8.2018

1. Úvod Judikatura Nejvyššího soudu dlouhodobě zastávala ustálený názor, že smlouva uzavřená mezi členem statutárního orgánu obchodní společnosti a touto obchodní společností v režimu zákoníku práce, na jejímž základě má člen statutárního orgánu vykonávat činnosti, jež spadají do působnosti statutárního orgánu (zpravidla obchodní vedení společnosti), je neplatná pro rozpor se zákonem. Tyto závěry pak působily…

Kdy může nájemce ukončit nájem na dobu určitou?

Autor: Jiří Kučera | 27.8.2018

1. Úvod V nájemním právu je samozřejmě jedním z nejzásadnějších právních problému otázka ukončení nájemního vztahu. Pokud jde o nájem bytu na dobu určitou, pak je samozřejmě zásadní otázka, zda a případně za jakých podmínek může nájemce vypovědět nájemní smlouvu před sjednanou dobou trvání nájmu. Právě touto otázkou se zabývá tento článek. Mnoho pronajímatelů bytů se zcela…

Evropská komise požaduje po Airbnb změny podmínek

Autor: Jiří Kučera | 27.8.2018

1. Úvod Evropská komise dospěla k závěru, že Airbnb porušuje směrnice o nekalých obchodních podmínkách, směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách a nařízení o uznávání a výkonu rozhodnutí. Komise, společně s úřady pro ochranu spotřebitele, proto vyzvaly Airbnb k provedení změn. Airbnb má návrh změn předložit do konce srpna. Nepředloží-li Airbnb návrhy, nebo nebude-li Komise považovat tyto návrhy za…

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a message.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333

TELEFON

+420 604 242 241

Pouze v pracovní době

EMAIL

info@kuceralegal.cz

Odpovíme do dalšího pracovního dne

SÍDLO K&A

Dlouhá 727/39

110 00 Praha 1 – Staré Město