Jiří Kučera

působí v advokacii od roku 1998, kdy nastoupil jako advokátní koncipient do AK Kocián, Šolc, Balaštík. Po přestávce v advokacii na pozici vedoucího právního oddělení společnosti Foxconn pro oblast EMEA se stal advokátem v roce 2005. Mgr. Jiří Kučera se specializuje především na obchodní právo, právo nemovitostí, korporátní právo, právo veřejných zakázek, ochranu osobnosti, mediální právo, spornou agendu a trestní právo. Mgr. Jiří Kučera poskytuje právní služby v českém a v anglickém jazyce, komunikuje také v ruštině.

Partner K&A jednal s prezidentem a vedením Taipei Bar Association

Autor: Jiří Kučera | 2.9.2020

Partner kanceláře Jiří Kučera patří mezi účastníky obchodní delegace

Autor: Jiří Kučera | 31.8.2020

Restart Martina Hály: Vystrčilova cesta na Tchaj-wan by mohla razit cestu skutečné ekonomické diplomacii Předseda Senátu míří do Východní Asie v klíčovém okamžiku globální „restrukturalizace dodavatelských řetězců“. To představuje unikátní příležitost i pro nás. Kritici nadcházející Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan vesměs argumentují, že návštěva naruší česko-čínské vztahy a ohrozí ekonomickou spolupráci s ČLR. Jenže kde…

Mohu odmítnout voucher a chtít peníze nazpět?

Autor: Jiří Kučera | 30.4.2020

6. 3. 2020 jsme Vás informovali o možnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu, pokud jej z důvodů opatření boje proti koronaviru nebylo možné konat. Viz článek zde: https://www.kuceralegal.cz/odstoupeni-od-smlouvy-o-zajezdu/ Zároveň jsme Vás informovali o tom, že v případě platného odstoupení od smlouvy o zájezdu (ať již ze strany CK nebo Vaší) Vám vzniká právo požadovat vše, co…

Upozornění na změnu výkladu délky promlčení u pojištění odpovědnosti za škodu

Autor: Jiří Kučera | 22.4.2020

Tento článek informuje o změně dosavadní praxe vnímání promlčecí doby u dopravních nehod, resp. u jakéhokoliv pojištění odpovědnosti za škodu. K této změně dochází rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky č.j. 25 Cdo 1976/2019-182, ze dne 28. 11. 2019 (dále jen „Rozsudek“). V Rozsudku byl řešen soudní spor o náhradu škody dvou významných stran, a to Ředitelství silnic…

Krizová opatření a náhrada škody podnikatelům

Autor: Jiří Kučera | 23.3.2020

Úvod V důsledku pandemie viru COVID-19 vyhlásila vláda ČR dne 12. března 2020 nouzový stav. V době nouzového stavu pak vláda vydává krizová opatření, která mají za cíl omezení dalšího šíření viru. Tato opatření však mají dopad nejen na šíření viru, ale ve svém důsledku ve velké míře omezují také činnost podnikatelů. Podnikatelům tak mohou vznikat nejen…

Koronavirus a nesplnění obchodní povinnosti

Autor: Jiří Kučera | 13.3.2020

Koronavirus, nemožnost plnění smluv a náhrada škody Úvod V souvislosti se současnou epidemií viru COVID-19 se mnozí podnikatelé dostávají do situace, kdy v důsledku zákazů ze strany veřejné moci nemohou plnit své smluvní závazky. Může se jednat např. o organizátory společenských akcí, pořadatele zájezdů a další. Obecně platí, že vznikne-li klientovi v důsledku nesplnění smluvní povinnosti škoda, může…

Odstoupení od smlouvy o zájezdu

Autor: Jiří Kučera | 6.3.2020

Od dnešního dne je možné zrušit zájezd do Itálie kvůli koronaviru a žádat peníze zpět Lze odstoupit od smlouvy o zájezdu kvůli obavám z koronaviru? Dle právního názoru naší kanceláře lze od dnešního dne (6. 3. 2020) odstoupit od jakékoliv smlouvy o zájezdu na území Itálie bez storna, tedy s právem na vrácení plné ceny zájezdu…

Započtení při úpadku dlužníka

Autor: Jiří Kučera | 11.12.2019

Pozor na neúčinnost zápočtů dlužníka Obecné soudy ve své rozhodovací praxi dospívaly k závěrům, že započtení učiněná dlužníkem v úpadku, případně dohodou dlužníka s věřitelem, jsou automaticky neúčinná a věřitel je povinen vydat započtené plnění do majetkové podstaty. Úpadek dlužníka je přitom stavem faktickým, rozhodnutí soudu o úpadku pouze potvrzuje stav, který může v krajních případech trvat i…

Zaměstnanec je v insolvenci? Může se vám to hodně prodražit

Autor: Jiří Kučera | 10.10.2019

Odškodnění duševních útrap za usmrcení blízkého

Autor: Jiří Kučera | 9.10.2019

Úmrtí blízkého je jednou z nejtragičtějších událostí, která člověka může potkat. Bolest pozůstalých a pocit nespravedlnosti je pak o to silnější, když blízká osoba nezemřela přirozenou cestou, ale její úmrtí způsobila třetí osoba, např. při dopravní nehodě. Občanský zákoník se snaží utrpení pozůstalých alespoň částečně snížit a poskytnout jim určitou formu zadostiučinění, když jim vůči škůdci…

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a message.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333

TELEFON

+420 604 242 241

Pouze v pracovní době

EMAIL

info@kuceralegal.cz

Odpovíme do dalšího pracovního dne

SÍDLO K&A

Dlouhá 727/39

110 00 Praha 1 – Staré Město