Jiří Kučera

působí v advokacii od roku 1998, kdy nastoupil jako advokátní koncipient do AK Kocián, Šolc, Balaštík. Po přestávce v advokacii na pozici vedoucího právního oddělení společnosti Foxconn pro oblast EMEA se stal advokátem v roce 2005. Mgr. Jiří Kučera se specializuje především na obchodní právo, právo nemovitostí, korporátní právo, právo veřejných zakázek, ochranu osobnosti, mediální právo, spornou agendu a trestní právo. Mgr. Jiří Kučera poskytuje právní služby v českém a v anglickém jazyce, komunikuje také v ruštině.

Zastupitelstvo HMP schválilo náš projekt Dostupného družstevního bydlení

Autor: Jiří Kučera | 18.12.2020

Po deseti měsících práce s vypracováním a obhajoby ekonomicko-právní analýzy pro radní JUDr. Hanu Marvanovou, byly zásady projektu konečně schváleny zastupitelstvem hlavního města. Ekonomickou a právní analýzu, která přichází s řešením Dostupného družstevního bydlení připravila naše kancelář. Věříme, že se jedná o důležitý krok na cestě k cenově dostupnému bydlení pro všechny Pražany. https://www.portalobydleni.cz/dostupne-druzstevni-bydleni-s-ucasti-hlavniho-mesta-prahy/ Originální právní konstrukce, pečlivé…

Partner K&A Jiří Kučera se dne 3. 11. 2020 zúčastnil konference eForum BD 2020, kde představil právní a ekonomický model Dostupné družstevní bydlení – model Praha 2020

Autor: Jiří Kučera | 12.11.2020

Newsletter 12.10.2020

Autor: Jiří Kučera | 13.10.2020

Partner K&A jednal s prezidentem a vedením Taipei Bar Association v rámci vládní návštěvy Taiwanu

Autor: Jiří Kučera | 2.9.2020

Partner kanceláře Jiří Kučera patří mezi účastníky obchodní delegace

Autor: Jiří Kučera | 31.8.2020

Restart Martina Hály: Vystrčilova cesta na Tchaj-wan by mohla razit cestu skutečné ekonomické diplomacii Předseda Senátu míří do Východní Asie v klíčovém okamžiku globální „restrukturalizace dodavatelských řetězců“. To představuje unikátní příležitost i pro nás. Kritici nadcházející Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan vesměs argumentují, že návštěva naruší česko-čínské vztahy a ohrozí ekonomickou spolupráci s ČLR. Jenže kde…

Mohu odmítnout voucher a chtít peníze nazpět?

Autor: Jiří Kučera | 30.4.2020

6. 3. 2020 jsme Vás informovali o možnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu, pokud jej z důvodů opatření boje proti koronaviru nebylo možné konat. Viz článek zde: https://www.kuceralegal.cz/odstoupeni-od-smlouvy-o-zajezdu/ Zároveň jsme Vás informovali o tom, že v případě platného odstoupení od smlouvy o zájezdu (ať již ze strany CK nebo Vaší) Vám vzniká právo požadovat vše, co…

Upozornění na změnu výkladu délky promlčení u pojištění odpovědnosti za škodu

Autor: Jiří Kučera | 22.4.2020

Tento článek informuje o změně dosavadní praxe vnímání promlčecí doby u dopravních nehod, resp. u jakéhokoliv pojištění odpovědnosti za škodu. K této změně dochází rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky č.j. 25 Cdo 1976/2019-182, ze dne 28. 11. 2019 (dále jen „Rozsudek“). V Rozsudku byl řešen soudní spor o náhradu škody dvou významných stran, a to Ředitelství silnic…

Krizová opatření a náhrada škody podnikatelům

Autor: Jiří Kučera | 23.3.2020

Úvod V důsledku pandemie viru COVID-19 vyhlásila vláda ČR dne 12. března 2020 nouzový stav. V době nouzového stavu pak vláda vydává krizová opatření, která mají za cíl omezení dalšího šíření viru. Tato opatření však mají dopad nejen na šíření viru, ale ve svém důsledku ve velké míře omezují také činnost podnikatelů. Podnikatelům tak mohou vznikat nejen…

Koronavirus a nesplnění obchodní povinnosti

Autor: Jiří Kučera | 13.3.2020

Koronavirus, nemožnost plnění smluv a náhrada škody Úvod V souvislosti se současnou epidemií viru COVID-19 se mnozí podnikatelé dostávají do situace, kdy v důsledku zákazů ze strany veřejné moci nemohou plnit své smluvní závazky. Může se jednat např. o organizátory společenských akcí, pořadatele zájezdů a další. Obecně platí, že vznikne-li klientovi v důsledku nesplnění smluvní povinnosti škoda, může…

Odstoupení od smlouvy o zájezdu

Autor: Jiří Kučera | 6.3.2020

Od dnešního dne je možné zrušit zájezd do Itálie kvůli koronaviru a žádat peníze zpět Lze odstoupit od smlouvy o zájezdu kvůli obavám z koronaviru? Dle právního názoru naší kanceláře lze od dnešního dne (6. 3. 2020) odstoupit od jakékoliv smlouvy o zájezdu na území Itálie bez storna, tedy s právem na vrácení plné ceny zájezdu…

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a message.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333

TELEFON

+420 604 242 241

Pouze v pracovní době

EMAIL

info@kuceralegal.cz

Odpovíme do dalšího pracovního dne

SÍDLO K&A

Dlouhá 727/39

110 00 Praha 1 – Staré Město