Další selhání novely autorského zákona: Ulož.to upravilo web a na pirátském obsahu vydělává dál

Novela autorského zákona, která začala platit začátkem letošního roku, se ukazuje být krokem vedle. Narychlo přilepené pozměňovací návrhy nebyly nejlépe napsané a byly velmi nekoncepční. Google a sociální sítě kvůli nim preventivně přestaly užívat tzv. snippety (náhledy článků s obsahem a fotografií). V praxi se nezlepšila ani ochrana držitelů autorských práv proti pirátským webům, byť v teoretické rovině se tak stát mělo. Nechvalně známému Ulož.to stačila jednoduchá klička k obejití zákona a na pirátském obsahu vesele vydělává dál.

Zákonodárci to mysleli dobře, ale praktické dopady nových pravidel jsou snad ještě horší, než kdyby vše nechali při starém. V zásadě se snažili držitelům autorských práv dát právo na spravedlivou odměnu za užívání jimi vytvořeného obsahu a poskytnout jim větší kontrolu nad tím, kde se budou jejich díla šířit a za jakých podmínek. Novela požaduje, aby všichni provozovatelé služeb, na kterých se sdílí obsah chráněný autorským právem, uzavírali licenční smlouvy s autory a domluvili se s nimi na odměnách. 

V případě sociálních sítí a webových vyhledávačů tak chtěla docílit hlavně toho, aby se zlepšila situace médií, která nemají páky na to, aby si u internetových gigantů vyjednala lepší podmínky. Na podzim kolem toho bylo docela rušno, hlavně co se týče dohadů mezi Unií vydavatelů a Googlem. Ten byl posléze jedním z prvních, kdo naplnil své výhružky a aby se nevyhovujícím formulacím v novele vyhnul zcela, tak vypnul snippety, což médiím rozhodně neprospělo a nevedlo ani k zákonodárcem zamýšlenému cíli.

Teď se ukazuje, že novela autorského zákona nezvládne naplnit ani další ze svých záměrů. Posvítit si chtěla i na provozovatele úložišť typu Ulož.to, která vydělávají na pirátských kopiích autorských děl. Stejně jako v případě Googlu novela požaduje, aby i třeba Ulož.to uzavíralo licence s držiteli autorských práv. Pirátský obsah na jeho serverech by se tak zlegalizoval či vymazal, jinak by mu hrozily postihy.

Novela myslela také na rozbití dosavadní argumentace provozovatelů úložišť, kteří před novelou argumentovali tím, že jsou vlastně jen technickým nástrojem, který lidem umožňuje nahrávání jejich obsahu, a že odpovědnost za tento obsah je zcela na uživatelích, kteří jej na internet nahrají. Novela dává odpovědnost za obsah přímo provozovateli úložiště. 

Na tuto novelu tak bylo nuceno zareagovat především Ulož.to, které dosud tvrdilo, že funguje stejně jako např. YouTube. Toto tvrzení však obratem změnilo a nyní se stylizuje do provozovatele soukromého cloudového úložiště typu Dropbox nebo OneDrive, tedy bez možnosti přímého vyhledávání obsahu. 

Cíl je jednoznačný, a to vyhnout se naplnění definice poskytovatele služby pro sdílení obsahu online z novely. Narozdíl od poskytovatelů služeb pro sdílení online obsahu mají cloudová úložiště pouze povinnost smazat konkrétní nahlášený soubor, ale nemusí jakkoliv filtrovat obsah, který je nahraný na jejich serverech.

Ulož.to tedy v reakci na novelu vypnulo možnost vyhledávání a upravilo stránky, aby evokovaly provozovatele úložiště, a to vše i přes to, že veškerý obsah Ulož.to je nadále přístupný prostřednictvím nově vzniklého vyhledávače Gozo, u něhož není zřejmé, kdo je jeho provozovatelem. Každý ale tuší, kdo to je. 

Přes tento vyhledávač tak lze nalézt na Ulož.to i taková autorská díla, která jsou dokonce již soudně vyloučena ze zpřístupnění (např. filmy jako Šarlatán nebo Vratné lahve). 

Ulož.to se tedy adaptovalo velmi svérázným způsobem, který nápadně připomíná učebnicové obcházení zákona, kdy v reakci na Novelu změnili své profilování ze služby typu YouTube na službu soukromého cloudového úložiště, kde však obsah není ve skutečnosti soukromý, ale je nadále zcela přístupný prostřednictvím vyhledávače Gozo neznámého majitele. 

Zda je takové jednání protiprávní se aktuálně řeší v rámci exekučního řízení i v rámci sporu s TV Nova. 

Exekuční řízení nicméně může vyústit nanejvýš v pokutu do 100 tisíc korun, což je pro Ulož.to s vysokými ročními zisky (v desítkách milionů Kč) opravdu marginální výdaj. Ať již sankcionováno bude, či vyvázne zcela bez postihu, je zcela zřejmé, že se jedná o další případ, kdy se novela autorského zcela minula zamýšleným účinkem. Autoři totiž lepší podmínky ani zaplaceno nedostali a pirátský obsah je nadále přístupný.

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333