Zaměstnanec je v insolvenci? Může se vám to hodně prodražit

Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi dovodil, že zaměstnavatel je povinen vědět o rozhodnutí o konkurzu jeho zaměstnance vyvěšeném v insolvenčním řízení a je jen jeho problém, že o rozhodnutí nevěděl. Insolvenční správce není povinen zaměstnavatele o konkurzu informovat, a je povinností zaměstnavatele začít vyplácet mzdu insolvenčnímu správci. Pokud ji zaměstnavatel vyplácel zaměstnanci, je povinen ji vyplatit znovu správci.

Zaměstnavatel by tedy v takovém případě vyplatil mzdu dvakrát, přičemž v době, kdy se o konkursu dozví, už zpravidla uplynula lhůta k přihlášení pohledávek, vrácení vyplacené mzdy už by se tedy po zaměstnanci nedomohl.

Napsal: Jiří Kučera

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333