Právo duševního vlastnictví a právo autorské

Vytvořili jste něco nového a originálního? Pak nezapomeňte na právní ochranu svého díla, aby z něj jiní neměli nezasloužený užitek.

Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti duševního vlastnictví a může vám pomoci ve všech jeho oblastech. Zároveň jsme schopni pomoci Vašemu podnikání poskytnutím právního poradenství v řízeních jak před Úřadem průmyslového vlastnictví, tak před evropským Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu při registraci ochranných známek, patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů.

Dále můžeme poskytnout právní poradenství v oblasti právních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, kdy je náplní práce zaměstnance vytváření autorských děl, vynálezů či jiného výstupu vyžadujícího originální autorské činnosti.

 

S čím vám pomůžeme:

•    licenční smlouvy a smlouvy o dílo

•    uplatnění nároků z práv duševního vlastnictví

•    registrace ochranné známky

•    registrace patentu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru

•    postoupení majetkových autorských práv

•    spory o neoprávněné užití

 

Obraťte se na nás, pomůžeme vám s ochranou vašeho duševního vlastnictví.

Judikatura k tématu

Porušení autorských práv uveřejněním hypertextového odkazu

Hypertextové odkazy směřující na cizí internetové stránky běžně umísťují na své vlastní stránky jak podnikatelé, tak nepodnikatelé. Tyto odkazy plní...

Průlomové rozhodnutí Soudního dvora EU o kopírování z nelegálních zdrojů

Soudní dvůr EU (dále jen „SDEU“) vynesl významné rozhodnutí ve věci ACI Adam C-452/12, které přináší sjednocující pohled na otázku...

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333