Veřejné zakázky

Naše advokátní kancelář má hlubokou expertízu v oblasti veřejných zakázek a poskytuje komplexní právní servis v této oblasti jak uchazečům, tak zadavatelům veřejných zakázek.

Máme zkušenosti s veřejnými zakázkami na stavební práce, dodávky i služby, a to nadlimitní, podlimitní i malého rozsahu, a to jak z pozice zadavatele, tak z pozice uchazeče.

V rámci naší praxe jsme např. připravovali a administrovali všechna výběrová řízení při přípravě EXPO 2015 v Miláně, či poskytovali právní poradenství pro účastníky tendrů na provádění staveb a rekonstrukcí dálniční sítě v České republice.

Rovněž jsme pomohli spoustě uchazečů k získání zakázky řádnou a pečlivou přípravou jejich nabídky a pomohli jsme také neoprávněně vyloučeným uchazečům.  

 

S čím vám pomůžeme:

 

Uchazeč:

•    příprava a/nebo kontrola nabídky

•    uplatnění námitek vůči zadavateli

•    zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

 

Zadavatel: 

•    příprava zadávací dokumentace

•    administrace zadávacího řízení (výzvy k podání nabídky, oznámení ve věstníku veřejných zakázek, založení a administrace profilu, atd.)

•    kontrola nabídek

•    příprava smlouvy s vítězným uchazečem

•    vyřizování námitek uchazečů

•    zastupování v řízení před ÚOHS

 

Víme, jak uspět u veřejných zakázek, obraťte se na nás.

Judikatura k tématu

Zákon o registru smluv

Dne 14. 12. 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn dlouho očekávaný zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých...

Aktualita z ČR – Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v poslanecké sněmovně

Vláda v říjnu schválila návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Návrh zákona v současnosti schvaluje poslanecká sněmovna, zákon byl...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Přeshraniční zakázky a poskytování zahraniční minimální mzdy

Podnikatelé, kteří na základě smlouvy s odběratelem vysílají své zaměstnance poskytovat odběrateli služby do jiného členského státu EU, mají povinnost poskytovat...

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333