Odstoupení od smlouvy o zájezdu

Od dnešního dne je možné zrušit zájezd do Itálie kvůli koronaviru a žádat peníze zpět

  1. Lze odstoupit od smlouvy o zájezdu kvůli obavám z koronaviru?

Dle právního názoru naší kanceláře lze od dnešního dne (6. 3. 2020) odstoupit od jakékoliv smlouvy o zájezdu na území Itálie bez storna, tedy s právem na vrácení plné ceny zájezdu podle § 2535 občanského zákoníku (OZ).

„Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.“

2. Již celá Itálie jako riziková oblast, nikoliv jen vybrané regiony

Ode dneška (6. 3. 2020) by měla být rizikovým regionem, kde vážně hrozí nákaza nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, již celá Itálie, nikoliv jen čtyři regiony na severu země. Tuto skutečnost prohlásil premiér Andrej Babiš.

Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3058488-soukroma-laborator-hlasi-dalsi-pripad-koronaviru-statni-overuje-oznamil-ministr

Itálie tedy dnes získala obdobný status jako Čína, kde se doporučení necestovat do země jako celku objevilo již dříve.

3. Potvrzení možnosti odstoupení ministerstvem

Ve vztahu k Číně přitom již Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo právní názor možnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu podle § 2535 OZ, kdy na svých stránkách uvádí:

„Právě tyto podmínky (§ 2535 OZ) jsou dle Ministerstva pro místní rozvoj naplněny pro celé území Čínské lidové republiky, kam v současné době Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat s výjimkou nezbytně nutných případů“

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

S ohledem na skutečnost, že ode dneška platí obdobné doporučení pro celou Itálii, je možné dle našeho názoru „bezplatně stornovat“ i jakýkoliv zájezd do Itálie. Vyžaduje se však písemné odstoupení doručené cestovní kanceláři před zahájením zájezdu.

Pokud se rozhodnete z výše uvedených důvodů odstoupit od smlouvy o zájezdu a cestovní kancelář Vám odmítne vrátit Vaše peníze, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám s vymáháním vůči cestovní kanceláři pomůžeme.    

Aktuální update:

S ohledem na vývoj aktuální situace spojený s vyhlášením nouzového stavu a zákazu vycestování do některých zemí lze nyní výše uvedenou možnost odstoupení bez stornopoplatků uplatnit i u zájezdů do následujících zemích:

·         Čína / China

·         Írán / Iran

·         Itálie / Italy

·         Jižní Korea / South Korea

·         Francie / France

·         Španělsko / Spain

·         Německo / Germany

·         Švýcarsko / Switzerland

·         Norsko / Norway

·         Dánsko / Denmark

·         Nizozemsko / The Netherlands

·         Švédsko / Sweden

·         Velká Británie / Great Britain

·         Belgie / Belgium

·         Rakousko / Austria

S ohledem na skutečnost, že USA zakázaly vstup na své území z schengenského prostoru, je dle našeho názoru možné odstoupení i ve vztahu k zájezdu do USA.

Napsal: Jiří Kučera

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333