Právo obchodních korporací

Máme bohaté zkušenosti v oblasti korporátního práva - mezi naše klienty patří hned několik předních mezinárodních koncernů, kterým poskytujeme kvalitní a spolehlivé právní služby.

Díky našim mnohaletým zkušenostem se všemi druhy smluvních vztahů používaných v obchodním styku, dokážeme správně nastavit mechanismus smlouvy a upozornit na veškerá rizika.

U mezinárodních transakcí poradíme ohledně vlivů mezinárodního práva a v případě potřeby zajistíme asistenci od zahraniční partnerské kanceláře. Samozřejmostí je profesionální komunikace v anglickém jazyce.

 

S čím vám pomůžeme:

•    zakládání a likvidace obchodních společností nebo družstev

•    organizování valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností

•    zvyšování a snižování základního kapitálu

•    převody podílů a akcií

•    převody podniků a jejich částí

•    fúze a jiné přeměny obchodních společností nebo družstev

•    akvizice podniků

•    příprava nebo revize jakékoliv obchodní smlouvy

•    ochrana před nekalosoutěžními praktikami a jednáním

•    související korporátní agenda – litigace, pracovní právo, veřejné zakázky, správní právo a další (viz další specializace na našem webu)

 

Obraťte se na nás, pomůžeme vám zajistit právní služby pro řádné fungování a úspěšný byznys.

Judikatura k tématu

Zápisy korporací do obchodního rejstříku

Soudy nižších stupňů postupovaly nejednotně při řešení některých otázek zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku. Tento stav vyvolával nejistotu zapisovaných...

Zápisy notářem do rejstříku – rychleji a levněji

Notáři mohou od 1. 5. 2015 vedle rejstříkových soudů rovněž provádět zápisy do obchodního rejstříku. Výhody tohoto způsobu zápisu jsou...

Založení společnosti a plná moc ve formě notářského zápisu

Kapitálové společnosti, tj. společnost s ručením omezeným a akciová společnost, se zakládají společenskou smlouvou, která dle § 8 z. č. 90/2012...

NS ČR: Jednodušší postup při prodeji nemovitosti ze základního kapitálu společnosti

Kapitálové obchodní korporace, tj. společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a komanditní společnosti vytvářejí při svém vzniku povinně základní kapitál. Běžnou...

Problémy akciové společnosti se základním kapitálem

V souvislosti s účinností zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) vyvstala sporná otázka pro akciové společností...

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333