Specializace

Kučera & Associates advokátní kancelář

Specializace


K&A poskytuje právní služby pro obchodní společnosti i jednotlivce, zejména, ale nejenom komplexní právní servis v souvislosti s provozováním podniků. Jedná se především o flexibilní servis v oblasti korporačního práva, smluvních závazků, práva veřejných zakázek, pracovního práva, právních vztahů k nemovitostem, stavebního práva, pojistného práva, práva mezinárodního obchodu i správního práva.